logo
  • Home

Kasalang Bayan 2018

Snaps and photographs from the 2018 Kasalang Bayan Handog ni Mayor Teddy C. Tumang sa kanyang kaarawan in partnership with Fiesta Communities and Smart Telecommunication Inc.

Celebrating the 29th National Statistics Month

The Municipal Government of Mexico Joins the whole nation in celebrating the 29th National Statistics Month with the theme: ” Pagtuklas sa ganda ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga numero: Estadistika para sa Likas-Kayang Pag-unlad ng Tursimo.”